KASUTUSTINGIMUSED JA PRIVAATSUSPOLIITIKA

Blckelf OÜ, registrikoodiga 14411652, (edaspidi Poe haldaja) ja klient, kes vormistab Blckelf OÜ hallatavas e-poes tellimuse ja identifitseerib end maksekorraldust täites (edaspidi Klient), on kokku leppinud järgnevates tingimustes.

1.                Üldsätted

1.1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning Kasutuslepingus kokkulepitust.

1.2. Poe haldajal on õigus mistahes ajal teha E-poe pakutavasse teenusesse muudatusi.

1.3. Poe haldajal on õigus ühepoolselt muuta kasutajalepingu tingimusi ilma, et tal oleks kohustus Kliendile teatada sellest kirjalikult elektronposti teel.

2.                Tooted ja ostu sooritamine

2.1. Klient, kes valib välja soovitud tooted, kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (perekonnanimi, eesnimi, kontakt telefon, elektronposti aadress, kättetoimetamise aadress, postiindeks, makseviis).

2.2. Klient kohustub esitama tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Poe haldaja ei vastuta Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mitte täitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

3.                Hinnad

3.1. Kõikide E-poes olevate toodete baashinnad on arvestatud eurodes.

3.2. Poe haldajal on õigus igal ajal muuta kuvatavaid hindu.

3.3. Kui Poe haldaja on E-poes muutnud hindu peale kasutaja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis tarnitakse Kliendile vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Kliendil ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

4.                Tarneaeg ja kohaletoimetamise tingimused

4.1. E-poes esitatud tellimused vaadatakse läbi samal päeval ning ostjaga võetakse hiljemalt järgmisel tööpäeval ühendust.

4.2. Tellimuse esitamisega ei kaasne toodete tarnimist. Toote tellija märgib festivalil osaleja nime tellimuse vormistamisel ankeeti ning nimetatud isik saab festivalile siseneda isikut tõendava dokumendi alusel. Osaleja nime on võimalik muuta kuni nädal enne festivali algust. Hiljem osaleja nime muuta võimalik pole.

 

5.                Tagastusõigus

5.1. Ostetud pileteid tagasi ei osteta. Küll aga on Kliendil võimalus kuni nädal enne festivali algust festivalil osaleja nime muuta võttes selleks emaili teel ühendust taleofus festivali peakorraldajaga.

 

6.                Isikuandmed ja nende kasutamine

6.1. Kasutaja annab selge ja teadliku nõusoleku Poe haldajale enda isikuandmete töötlemiseks.

6.2. Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine E-poes tellimuse registreerimisel.

6.3. Poe haldaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.

6.4. Poe haldaja jätab endale õiguse edastada kasutajat puudutavaid andmeid juhul, kui need edastatakse isikule, kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning omab selleks seaduslikku õigust või kui see toimub Kliendi muu isiku elu tervise või vabaduse kaitseks.

6.5. Kasutaja annab Poe haldajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse.

6.6 Klient nõustub saama oma elektronpostile infot edasiste taleofus festivalide kohta.

6.7 Klient nõustub saama oma elektronpostile infot festivalil osalemise tingimuste ja ettepanekute kohta.

 

7.                Kasutamistingimused

7.1. Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on Kliendile kohustuslik.

7.2. Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Olen nõus poe kasutamise tingimustega ja täidan neid tingimusteta”, nõustub Klient, et on tutvunud Kasutuslepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Kasutuslepingus toodud tingimustega.

 

 

Privaatsustingimused

Blckelf OÜ on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmed on andmed, mida Blckelf OÜ kogub üksikisikuga ühenduse võtmiseks.

Püsikliendi isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:

ostu või tellimuse sooritamisel meie poes või e-poes isiku kontaktandmete või ostueelistusi puudutavate andmete talletamisel  (Blckelf OÜ e-pood võib paluda teatud veebilehe aladel vabatahtlikult esitada isikuandmeid ja personaalset informatsiooni. Nõutavad isikuandmed võivad sisaldada nime, aadressi, postiindeksit, e-posti aadressi, telefoninumbrit ja teisi andmeid)

Kogutud isikuandmete kasutamine

Kogutud isikuandmete abil saame teavitada kliente Blckelf OÜ poolt korraldavate uute sündmuste kohta. Klient, kes ei soovi olla meie nimetud ürituskutsete adressaar saab ennast adressaatide sihtrühmast igal ajal eemaldada võttes selleks ühendust taleofus.ee meeskonnaga. Kogutud isikuandmeid kasutame ka festivali korralduslikest tingimustest ja ettepanekutest teavitamiseks.

Isikuandmete kaitse

Blckelf OÜ e-pood rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Turvalisus

Kõiki Blckelf OÜ e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Meie veebisaiti kasutama asudes oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta.

Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil robert@terapeut.ee